Altbier z Jihlavského pivovaru ve Hluché zmiji - premiéra

22.10.2012 21:09

V pivnici Hluchá zmije mají pivo rádi. Alianci těch, kdo mají pivo rádi zde svorně v nejrůznějších nahodilých kombinacích každý den tvoří majitelé, výčepní, štamgasti, nahodilí a záchvatoví návštěvníci, přespolní i domácí. Pivnice vychází vstříc návštěvníkům různých kategorií: někteří rádi sledují práci za výčepem - v sedě i ve stoje, další si najdou kout pro četbu se zajištěným přísunem, jiní relaxují  s pivem u vybrané hudební nabídky, která nepřekračuje intenzitu příjemné kulisy. Místo najdou rozšafně a fanfarónsky hlučící skupiny i ztišené páry, jež se ještě těší ze své blízké přítomnosti nebo vytvářejí nové, diskrétní a duálně intimní aliance. Pozice mohou nahodile zaujmout observující zevlouni i ti, kteří čekají na ty, o nichž vědí, že nepřijdou (a proto je jim dobře a s odchodem nespěchají). V neděli a v sobotu v nekuřácké pivnici parkuje občas kočár nebo zde můžete pozorovat začínající chodce a uvolněně relaxující maminky. U některých stolů můžete přistihnout privátní badatele, zahleděné do světů nejrůznějších akademických textů. Po zkouškách zde relaxují hudebníci různých žánrů, i ti, kteří operativně přeloží zkoušku kapely rovnou sem. Pestrou společností prokmitává obsluha roznášející to, kvůli čemu se sem všichni scházejí. V průběhu dne a týdne zde naleznete v nepravidelném rytmu se střídající klid i diskusní vzepětí. Naleznete zde příznivce rugby, akademických disciplín, sportu, dálkových pochodů, blues, fanoušky malých a středních pivovarů, architektury, pošty, japonštiny, bigbeatu, onkologie, hard rocku (dechové hudby, sic! - ale ta se tu nepouští), asistované reprodukce, štěrkověn a pískoven, přátele města Poličky, cyklisty a koloběžkaře (v zimě bez kol a koloběžky), občany bojující s afinitou k nadměrnému požívání piva (nebo již s touto inklinací smířené a nebojující - proč ztrácet drahocené síly v prohraném souboji, který není ani důvod sehrát). Všichni tito a mnoho dalších mají rádi Zmiji, která je sice neslyší, ale ráda vidí. V neděli jsem si povšiml, že když kdosi odcházel, mávlo či kývlo mu na shledanou půl aktuálního osazenstva. Nu a v této pivnici, kde čas nepozorovaně rychle poskočí vpřed, se odehraje nejpozději ve středu 24. 10. 2012 (nebo dle svižnosti předchozí výtoče stávajících pochutin) brněnská premiéra piva s názvem  Altbier z Jihlavského pivovaru Ježek.      Altbier jsem letos mohl ochutnat s časovým odstupem několikrát přímo v Jihlavském pivovaru a vždy byl vynikající. Nyní přišla hora poprvé z Jihlavy k Mohammedům a můžete si vychutnat Altbier, který hostuje u Hluché zmije. Přijď ochutnat i ty. Ježčí produkt v útrobách Zmije. My ve Zmiji a Altbier pro nás. VOTE ALTBIER.  

Zpět