Hraní na Farmě Bolka Polívky zrušeno

31.07.2009 18:00

Zde jsem váhal, zda text vůbec uložit do rubriky "Odehráno" či zda název rubriky upravit na "Odehráno/téměř odehráno". Nakonec tuto latentní epizodu TNE uchovávám, do archivu patří i tyto informace. 

Na samém sklonku července jsme měli hrát na akci Olšany Open. Po nejasných domluvách z celé věci sešlo. Nejdříve jsme dostali nabídku hrát, pak jsme obdrželi informaci, že hudba nebude, po odmlce se opět ukázalo, že hrát máme a dokonce snad odpoledne i večer a nakonec hrát definitivně nemáme a tedy ani nebudeme. Škoda. Dívčí kapela D.N.A. nebo Jirka Zonyga, kteří jsou uvedeni v programu, budou pro návštěvníky nepochybně atraktivnější a libozvučnější

Komentář: Jak asi mohl vypadat komentář? Basový kytarista si zapomněl basu (obě) a byl nachlazený; kytarista měl o dvě piva víc/míň; druhý kytarista přijel pozdě z ranní exkurze do pivovaru Janáček; bubeník zpomaloval/zrychloval. Ne ne, jistě bychom prorazili výtečnou kvalitou hudby (a textů).  

 

Zpět