TNE v restaurantu Na chatě

29.11.2015 18:43

Alespoň jedna vánoční besídka bude. 9.12. zahrajeme pro kliniku Unica v restaurantu Na chatě v Černých polích. Pokračujeme tak ve volném seriálu partnerských vánočních besídek pro lékaře. Nyní pro kliniku reprodukční medicíny. Zahrajeme v malém obsazení a s Tomášem Frgalou. S pokusy o reprodukci již zřejmě nikdo z nás koketovat nebude. Zahráli bychom rádi a se stejným nasazením třeba (a v očekávání věcí příštích) pro urologii, onkologii, paliativní medicínu, výzkumníky z centra pro výzkum Alzheimerovy choroby či protetických center. Stále však platí, že nejraději bychom hrávali pro radost v malých pivovarech. 

Zpět