U Supa Soběšice

15.04.2013 23:53

V pátek 19. 4. 2013 zahrajeme na narozeninách lékaři ze Soběšic, na známé štaci U Supa. Jako host si s námi zazpívá kolegyně neuroložka Katka - nacvičená překvapení od Talking Heads, Patti Smith, Cardigans, Iggyho Popa.  Zdá se, že z hlediska profesí oslavenců hráváme nejčastěji na besídkách lékařů. Je snad naše vstřícnost vůči nabídkám lékařů zištně motivována strachem z naší budoucí fyzické a mentální degenerace? Občasně hostující kytarista je také lékař. Svádí to k anketním a výzkumným otázkám: kolik lékařů/matematiků/jazykozpytců/filozofů/místostarostů/zběhlých pedagogů hraje na hudební nástroj? Existuje korelace mezi druhem a typem nástroje a profesí hráče? Existují profese, u nichž se vyskytuje nadprůměrný počet amatérských hudebníků? Na co hrají nejčastěji hrobníci a zaměstnanci krematoria? Při přemítání o ideální zakázce, která stále nepřichází, mě napadá, že ideální by bylo hrát na besídce lékařů, besídku by štědře sponzorovala farmaceutická firma a probíhala by v pivovaru či lépe na pivovarském dvoře. Neměli bychom snad pro jistotu nacvičit Doctor, doctor od UFO? Spokojili bychom se i s letním pozváním ze strany malých a středních pivovarů, bez spoluúčasti farmaceutických firem - Medlešice, Svitavy, Česká Třebová, Polička, Velké Meziříčí, Dalešice, autokemp Miletín, Hlinsko, Hodonín, Ždírec, Moravský Žižkov, etc.... Na druhé straně klidná nedělní zkouška poskytuje plné hudební uspokojení - bez posluchačů, jednání s cizími lidmi, stěhování nástrojů, pobytu v zakouřených místnostech (i když tomu se snažíme vyhnout vždy) a dalších doprovodných propriet, bez nichž se člověk obejde.    

Zpět